Tjänster

Mitt mål med ditt besök är att du skall känna dig trygg och delaktig i den behandling som vi ska genomföra. Varje behandling föregås av en noggrann undersökning för att fastställa vad som behöver göras för att sedan diskutera de olika behandlingsalternativen som kan föreligga.