Käkledsbesvär

Käkledsbesvär är något som har visat sig vara väldigt vanligt. 8 till 12% av befolkningen lider av något som benämns som orofacial smärta ochsannolikt finns ett stort mörkertal. De flesta som har dessa besvär får inte adekvat behandling. Smärttillstånd i ansiktet kan vara enormt handikappande och den typen av smärta kan vara svår att värja sig mot. 
Rätt utförd utredning kan i de allra flesta fall leda fram till en behandling som kan lindra och i många fall bota smärtan.
Första steget i utredning av smärttillstånd i ansiktet är att söka upp sin tandläkare och/eller vårdcentrals doktor. I många fall kan man med enklare medel förbättra tillståndet. Om detta ej räcker till är det vesäntligt att remitteras till Specialist i käkkirurgi eller Bettfysiologi för fördjupad diagnostik.