När behöver visdomstanden tas bort

Vanligaste orsaken till att en visdomstand kan behöva tas bort är om det finns tecken på sjukdom i anslutning til den. visdomstandskirurgi är ett av de vanligare ingreppen på en käkkirurgisk klinik.
 
  • Det kan röra sig om upprepade inflammationer i tandköttet kring visdomstanden sk. pericoronit.
  • Det kan iblandeuppstå cystor i anslutning till en delvis frambruten eller retinerad visdomstand.
  • Då visdomstanden sitter lite knepigt till kan det ibland vara svårt att hålla rent och det uppstår då lätt karies.
  • En visdomstand som saknar motbitning ( alltså ingen motstående tand ) kan i vissa fall övereruptera som leder till att tanden stör normal tuggning.