Vårdgivare

Bäste kollega!

Jag tar emot remisser på Smärtutredningar och Dentoalveolär kirurgi

 

Smärtutredningar

 • Långvarig smärta i ansikte och käkar som kan härröra från käkleder, muskulatur och tänder
 • Spänningshuvudvärk relaterat till ovan nämda symtom
Behandlingar som kan bli aktuella är 
 • Beteendemedicinsk behandling
 • Rörelseträning
 • Käkledsinjektioner
 • Motiverande samtal
 • Bettskena
Utredning och behandling av smärttillstånd i käkleder och muskulatur förhandsprövas till tandvårdsenheten och patienten betalar då allmän sjukvårdsavgift , specialistvård a 200:- upp till 1100:- därefter utfärdas frikort.
 
Vid utredning och behandling av tandrelaterad smärta debiteras tandvårdstaxa.
 

Dentoalveolär kirurgi

Behandlingar som erbjuds är 

 • Visdomstandskirurgi
 • Tandextraktioner
 • Operativt avlägsnande av rotrester
 • Rehrmanplastik
 • Apikalkirurgi
 • mm

Vården bedrivs i

 
 
Linköping - Smärtutredningar, dentoalveolär kirurgi samt implantat
 
Torggatan 4
582 19 linköping
 
Motala - Dentoalöveolär kirurgi
Ulaxgatan 47
591 35 Motala
 
 
Välkommen med din remiss!